Komunikaty Ogłoszenia Obwieszczenia

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Świerklanach Dolnych - działka nr 999/38.

Szczegóły w załączniku.