Nabór do służby przygotowawczej

WKU w Rybniku informuje o naborze ochotników do służby przygotowawczej, którzy nie odbyli wcześniej służby wojskowej a spełniających poniższe warunki na szkolenie w okresie od 07.01.2020 do 27.03.2020:

- wiek co najmniej 18 lat
- obywatelstwo polskie
- zdolny do służby wojskowej - kat. A
- niekaralność
- wykształcenie minimum gimnazjalne.

Szczegóły na: https://wkurybnik.wp.mil.pl/pl/pages/suzba-przygotowawcza-2019-01-22-a/